Archiwum Polityki

Pietrzak plecie

Z zainteresowaniem przeczytałem felieton D. Passenta [„Byłem tajnym współpracownikiem...”, POLITYKA 17/18]. Skłoniło to mnie, by pochylić się nad „martyrologią” J. Pietrzaka. W tym celu zdjąłem z półki informator biograficzny „Kto jest kim w Polsce 1984”, Wydawnictwo Interpress z tegoż roku. I czego się z niego dowiedziałem. „Jan Pietrzak, ur. 26 IV 1937 w Warszawie, żonaty, 2 dzieci, studia: Wydział Socjologiczny Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR (!) Warszawa 1967 r. Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony działacz kultury, Złota Odznaka im. Janka Krasickiego (!)... Złota Odznaka ZSP... Hobby: nuda”.

Czyżby z nudów p. Jan plecie o sobie tyle bredni? Resztę pozostawiam bez komentarza.

Ryszard J. Filipiak

(adres do wiadomości redakcji)

Polityka 24.2007 (2608) z dnia 16.06.2007; Listy; s. 109
Reklama