Archiwum Polityki

Nowy wyścig zbrojeń?

(...) Będąc mgr. inżynierem o specjalności lotniczej i byłym pilotem, a poza tym człowiekiem o dużym doświadczeniu życiowym, znającym biegle trzy języki zachodnie, korzystającym z publikacji zachodnich bez pośrednictwa tłumaczy i polskich mediów, mającym krewnych i przyjaciół na Zachodzie i znającym wiele krajów z podróży i pracy za granicą – mocno zaniepokoiłem się planami militarnymi USA (instalowanie tarczy antyrakietowej w Polsce).

Polityka 24.2007 (2608) z dnia 16.06.2007; Listy; s. 109
Reklama