Archiwum Polityki

Weto i wotum

Pierwszym testem dla nowego premiera będzie zebranie sejmowej większości, potrzebnej dla uchwalenia wotum zaufania dla jego rządu. W pierwszym kroku konstytucyjnym w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu, czyli do 19 listopada (marszałek Ludwik Dorn zapowiedział zwołanie Sejmu na 5 listopada), prezydent powołuje premiera i zaproponowanych przez niego ministrów. W ciągu kolejnych dwóch tygodni, czyli do 3 grudnia, premier musi przedstawić Sejmowi swoje exposé oraz otrzymać wotum zaufania – w tym przypadku potrzeba bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (za musi paść co najmniej jeden głos więcej niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się).

Polityka 43.2007 (2626) z dnia 27.10.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6