Archiwum Polityki

Biały szczyt

Gdy kończyły się obrady białego szczytu – którego uczestnicy zadeklarowali, że „pacjent jest priorytetem reformy i zasadniczym celem dalszych prac ustawodawczych” – ze szpitala w Radomiu zaczęto ewakuować pierwszych chorych. Dwumiesięczne obrady miały rozładować napięcie wokół służby zdrowia, przybliżyć rząd i partnerów społecznych do nakreślenia wspólnych kierunków reformy. Zamiar się nie powiódł, nikt nikogo do swoich racji nie przekonał, zwłaszcza że działacze związkowi (w tym głównie związku zawodowego lekarzy) bardzo są dziś radykalni.

Polityka 13.2008 (2647) z dnia 29.03.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6
Reklama