Archiwum Polityki

Skoczek z Laufra

Ludzie w różnych czasach zachowują się różnie. Oto trzy epizody z życia jednego z tysięcy tajnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa, a później bohatera podziemnej Solidarności.

1 Historia kontaktów naszego bohatera z aparatem bezpieczeństwa zaczyna się w czerwcu 1971 r. Wówczas to, w wieku 22 lat, został wytypowany przez starszego pomocnika szefa Oddziału III Zarządu I Wojskowej Służby Wewnętrznej E. Waszaka na kandydata na tajnego współpracownika. Był wtedy podchorążym i słuchaczem pierwszego roku Wojskowej Akademii Technicznej. O wytypowaniu do werbunku zdecydowało zapewne wyrażane przez niego zainteresowanie pracą w organach kontrwywiadu wojskowego.

Polityka 13.2008 (2647) z dnia 29.03.2008; Historia; s. 83
Reklama