Archiwum Polityki

Kandydaci do zapomnienia

Marszałek Sejmu wręczył nominacje członkom Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, instytucji, która - w zamiarze jej twórców - ma dokonać zasadniczego rozrachunku z systemem komunistycznym. Wyboru Kolegium Sejm dokonał bez większych emocji i politycznych walk. Wcześniejsze porozumienia zostały dotrzymane, dzięki czemu główne ugrupowania mają w tym gremium swoich przedstawicieli.

Zaletą dokonanego wyboru jest brak w 11-osobowym kolegium Instytutu czynnych polityków, dla których kwestie lustracyjno-rozliczeniowe stanowią zasadniczy motyw działalności publicznej. Znaleźli się w nim historycy, archiwiści i prawnicy.

Nie ma w tym gronie (podobno) bezkrytycznych wielbicieli świata teczek, ale tylko dwie, może trzy osoby, które z dokumentami dawnej Służby Bezpieczeństwa miały kontakt z racji pracy naukowej (prof. Andrzej Paczkowski, Ryszard Grajewski, autor książki o działaniach SB wobec Kościoła).

Polityka 33.1999 (2206) z dnia 14.08.1999; Kraj; s. 22