Archiwum Polityki

Gdzie jest generał

Polskie wojsko ma kilka braków, a jednym z nich jest brak odpowiedniej liczby generałów. Niestety, dobrych kandydatów na generałów nie widać, co zasygnalizował ostatnio prezydent, odrzucając 12 z 15 wniosków szefa MON o nominacje generalskie. Prezydent uznał, że kandydaci ci są za słabi na bycie generałami w wojsku, którego on jest zwierzchnikiem, i mogliby się nadawać co najwyżej na generałów w wojsku, którego zwierzchnikiem jest szef MON, o ile takie wojsko kiedyś powstanie.

Polityka 19.2008 (2653) z dnia 10.05.2008; s. 4
Reklama