Archiwum Polityki

Z półki pułkownika

Dzięki darom od wdowy po Ryszardzie Kuklińskim, Joanny Kuklińskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu wzbogacił się o prywatną kolekcję książek pułkownika. Kukliński, który nawiązał współpracę z CIA w 1971 r., a w przeddzień stanu wojennego wyemigrował do USA, zmarł cztery lata temu. Pozostawił po sobie ok. 2 tys. tytułów o tematyce historyczno-politycznej i wydarzeniach XX w. Bibliotekę Kuklińskiego można pogrupować według trzech kategorii: wydawnictw emigracyjnych nt.

Polityka 16.2008 (2650) z dnia 19.04.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama