Archiwum Polityki

Złoto czarnej ziemi

Każde młode państwo chce być dumne ze swojej przeszłości. Ukraina ma wyjątkowe powody – w jej ziemi znaleźć można odpowiedzi na wiele pytań dotyczących dziejów Europy.

Największymi atutami Ukrainy zawsze były żyzne czarnoziemne gleby, spławne rzeki i rozległe stepy, na których można było wypasać stada bydła. Od neolitu tereny te zamieszkiwali osiadli rolnicy i wędrowni pasterze. Przebiegały tamtędy najważniejsze szlaki handlowe. Scytowie, Hunowie, Goci, Awarowie czy Skandynawowie w swych wędrówkach zatrzymywali się tu na jakiś czas, by później ruszyć w dalszą drogę.

To tu pojawili się w tajemniczych okolicznościach Słowianie, którzy potem w wyniku spotkania z cywilizacją skandynawską i bizantyjską stworzyli największe wczesne państwo słowiańskie – Ruś Kijowską.

Polityka 16.2008 (2650) z dnia 19.04.2008; Nauka ; s. 80
Reklama