Archiwum Polityki

Bracia w palince

Węgierski parlament, wbrew stanowisku nie tylko Bratysławy i Bukaresztu, ale również Brukseli, niemal jednogłośnie przegłosował ustawę o specjalnym traktowaniu Węgrów będących obywatelami ościennych państw. Głównie Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Specjalny dowód, potwierdzający narodowość węgierską, będzie uprawniał do przekraczania granicy bez wizy. Nawet wówczas, kiedy Węgry zostaną przyjęte do Unii Europejskiej.

W Budapeszcie niemal za pewne uważa się, że nastąpi to z końcem 2002 r. i ustawę o statusie Węgra przyjęto głównie dlatego, aby nie zamykać granic przed żyjącymi w znacznie gorszych warunkach rodakami. Na mocy tej ustawy Madziarzy z Siedmiogrodu, Południowej Słowacji czy Rusi Zakarpackiej będą mogli na Węgrzech podejmować pracę, korzystać z opieki zdrowotnej, ulg w komunikacji i szerokiego dostępu do oświaty i kultury. Rząd węgierski dofinansuje również te rodziny, które będą kształcić dzieci w węgierskich szkołach tam, gdzie mieszkają.

Polityka 30.2001 (2308) z dnia 28.07.2001; Świat; s. 39