Archiwum Polityki

Sport jako metafora

Marian Grześczak, Nike niosąca blask, PIW, Warszawa 2008, s. 206

Nike niosąca blask”

to kolejny tom poezji Mariana Grześczaka, który już od bez mała czterdziestu lat tworzy – między innymi – wiersze inspirowane sportem i wysiłkowi sportowemu poświęcone. Wiele z tych wierszy utrzymanych jest w poetyce, która niegdyś przyniosła sławę Kazimierzowi Wierzyńskiemu. Twórczość Grześczaka ciąży jednak bardziej ku klasycyzmowi, gdzie tematyka sportowa stanowi raczej pretekst niż temat.

Polityka 30.2008 (2664) z dnia 26.07.2008; Kultura; s. 56