Archiwum Polityki

Nowe szaty papieża

Pobożne i radosne sceny, jakie będziemy oglądać na Światowym Dniu Młodzieży w Sydney, na chwilę odwrócą uwagę od tego, co trapi dziś wielu katolików. Pontyfikat Benedykta XVI staje się coraz bardziej konserwatywny.

W Australii jest 5 mln katolików; drugim Kościołem są tu anglikanie (3,7 mln). Pobyt Benedykta XVI w Sydney mógłby być okazją do zademonstrowania, że dialog katolicko-anglikański ma się dobrze. Mógłby, ale tak się nie stanie, bo dialog ten w istocie zamiera. Nie tylko zresztą z anglikanami. Papież Ratzinger tak mocno angażuje się we wzmacnianie tradycjonalizmu, że na ekumenizm już brakuje mu czasu.

A przecież kiedyś – to nie było tak dawno, bo jeszcze za papieża Wojtyły – odbudowa jedności chrześcijan była oczkiem w głowie posoborowego Kościoła Powszechnego.

Polityka 29.2008 (2663) z dnia 19.07.2008; Kraj; s. 22