Archiwum Polityki

Cytaty

 Diane Pretty prosi sędziów Europejskiego Trybunału o prawo do „śmierci w godności”, którego nie uzyskała w Wielkiej Brytanii. Domagała się od sędziów potwierdzenia, że jej męża, który pomoże jej odebrać życie, nie spotka za to żadna kara. Jeśli trybunał uzna racje pani Pretty, Wielka Brytania będzie musiała dokonać poprawek w swoim prawodawstwie. Ale wyroki tego europejskiego trybunału mają charakter wiążący również w pozostałych 42 państwach członkowskich Rady Europy.

Polityka 13.2002 (2343) z dnia 30.03.2002; Cytaty; s. 14