Archiwum Polityki

Co stoi za Macierewiczem?

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Antoni Macierewicz jest prezesem i właścicielem blisko 28 proc. udziałów spółki Dziedzictwo Polskie – wydawcy narodowo-katolickiego pisma „Głos”. Tak wynika z akt rejestrowych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tymczasem ustawa antykorupcyjna zabrania osobom pełniącym kierownicze stanowiska państwowe zasiadania we władzach spółek, a także posiadania pakietu więcej niż 10 proc. ich udziałów. Za złamanie ustawy grozi dymisja.

Polityka 17.2007 (2602) z dnia 28.04.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 16
Reklama