Archiwum Polityki

Policji recepta na bombę

W skutek zamachów bombowych i nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi w Polsce co roku ginie kilka osób. Rośnie ilość materiałów wybuchowych rekwirowanych przez policję (w 2006 r. – 1006 kg). Jednak policja bombiarzy nie tylko ściga, ale i dokształca. Taki wniosek nasuwa lektura artykułu o tzw. inicjujących materiałach wybuchowych (niezbędnych do produkcji zapalników). Ukazał się on w jednym z wydawnictw Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KG Policji dostępnym w publicznych bibliotekach.

Polityka 17.2007 (2602) z dnia 28.04.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 16
Reklama