Archiwum Polityki

Za cara i wolną Polskę

Jeszcze jedna wersja polskich dróg: socjalizujący łodzianin, wcielony do carskiej armii pacyfikował Kaukaz, w Persji i Mezopotamii walczył z Turcją. Dalsze jego losy były równie powikłane i zaskakujące.
Jarosław Krysik/Polityka

Nasz bohater urodził się w Łodzi, w rodzinie wykwalifikowanego tkacza, 17 maja 1889 r. Dzieciństwo spędził na podwórku kamienicy przy ulicy Niskiej 1. Ukończył szkołę powszechną, a następnie zawodową przy fabryce Grohmana, w której został zatrudniony. W 1906 r. został członkiem organizacji związkowej łódzkich robotników, formowanej przez Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy. Aresztowany w sierpniu 1907 r., trafił w trybie administracyjnym na zesłanie do Parabelskoj Obłasti w Narymskim Kraju (wieś Tołmaczewo).

Pomocnik Historyczny Nr 1/2009 (90123) z dnia 07.02.2009; Pomocnik Historyczny; s. 40
Reklama