Archiwum Polityki

Polityka 20 lat temu

6 lutego w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. „Polityka” drukuje wywiady z „młodymi” sekretarzami KC PZPR. Sekretarz Leszek Miller: „Dramatyczny konflikt w kraju pogrzebałby już wszystkich”. Wtóruje mu sekretarz Zygmunt Czarzasty: partia nie może „pozostać sektą, żyć w getcie, czy szukać pomocy innych i bronić socjalizmu siłą – wprowadzając fikcję – socjalizm koszarowy”.

W kolejnym numerze przedstawiciel drugiej strony prof.

Polityka 7.2009 (2692) z dnia 14.02.2009; s. 106
Reklama