Archiwum Polityki

Teatralny dialog z miastem

Legnicki Teatr im. Modrzejewskiej zdążył już przyzwyczaić swoich widzów do tego, że każda premiera jest odkryciem nie tylko artystycznym, ale również topograficznym i historycznym. Grane tu spektakle wpisywane były m.in. w przestrzeń dziedzińca zamkowego, dawnych koszar (pruskich, potem ruskich), nieczynnego kina, zabytkowego kościoła czy zwykłej kamienicy, zgodnie z dewizą autorstwa dyrektora teatru Jacka Głomba: „opowiadamy prawdziwe historie w prawdziwych miejscach”. Kilka miesięcy temu legnicki teatr zaprosił sześć zespołów – z Gruzji, Rosji, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Polski – do złożenia wizyty w mieście, poznania jego skomplikowanej historii, będącej mozaiką losów Niemców, Rosjan, Polaków, Żydów i Łemków – i stworzenia na jej kanwie przedstawień. Ich premiery odbędą się w Legnicy, między 13 i 16 września, podczas I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto”. Imprezę zainaugurują gospodarze spektaklem „Łemko” (scenariusz Robert Urbański, reż. Jacek Głomb), opartym na autentycznych relacjach legnickich Łemków; pokazany zostanie w sali dawnego teatru variété. Kolejne przedstawienia prezentowane będą m.in. w nieczynnym pawilonie handlowym, hali przemysłowej, magazynie, Kościele Mariackim, bunkrze sowieckim i fabryce fortepianów. W założeniu twórców mają one nie tylko wejść w dialog z historią miasta, ale także symbolicznie przywrócić te miejsca jego mieszkańcom. Wśród imprez towarzyszących: koncerty, happeningi, wystawy oraz prezentacja antologii napisanych dla legnickiego teatru sztuk.

Informacje: www.festiwalmiasto.pl

Aneta Kyzioł

Polityka 37.2007 (2620) z dnia 15.09.2007; Kultura; s. 63
Reklama