Archiwum Polityki

Anders i Gomułka

W artykule pióra Pawła Ziętary [„Generał polityk”, POLITYKA 32/33] w toku adiustacji wypadło następujące zdanie: „Jeśli jednak generał wiązał z osobą Gomułki jakieś nadzieje, polityka pierwszego sekretarza w kolejnych miesiącach musiała pozbawić go złudzeń”. Autora i czytelników przepraszamy.

Polityka 37.2007 (2620) z dnia 15.09.2007; Listy; s. 107
Reklama