Archiwum Polityki

O „Gazecie Strajkowej”

W POLITYCE 35 znalazł się bardzo interesujący artykuł Tomasza Wołka „Dziennik z karnawału”, o gazecie ukazującej się w trakcie I Zjazdu Solidarności w 1981 r. Przeczytałem go z przyjemnością, bo czasy, w których ludzie o różnych światopoglądach umieli ze sobą współpracować, wspominam z nostalgią.

Chciałbym jednak uzupełnić informację zamieszczoną na samym początku tekstu: „Była to pierwsza i ostatnia w PRL gazeta codzienna ukazująca się poza cenzurą”.

Podczas ogólnopolskiego strajku studenckiego w październiku i grudniu 1981 r. w Warszawie ukazywała się „Gazeta Strajkowa”, dziennik Komitetów Strajkowych Uczelni Warszawskich. Gazeta ukazywała się codziennie od połowy listopada do 10 grudnia 1981 r. w nakładzie od kilku do kilkunastu tysięcy egzemplarzy. W skład jej redakcji wchodzili ówcześni studenci, a więc osoby o nie tak wspaniałych życiorysach jak redaktorzy „Głosu Wolnego”, ale przynajmniej niektórzy z nich mają swój duży udział w tworzeniu niezależnego dziennikarstwa w Polsce. W redakcji znaleźli się m.in. Katarzyna Dowbor, Krzysztof Leski, Paweł Smoleński, a także młodzi dziennikarze związani z działającym na Uniwersytecie Warszawskim Centrum Informacji Akademickiej.

Być może to właśnie „Gazeta Strajkowa” była ostatnim w PRL dziennikiem ukazującym się poza cenzurą.

Piotr Niemczyk

Polityka 37.2007 (2620) z dnia 15.09.2007; Listy; s. 107
Reklama