Archiwum Polityki

Wojsko trzykrotnie zlustrowane

Mimo zapowiedzi rządowi PiS nie udało się strajkujących lekarzy i pielęgniarek wsadzić w kamasze. Głębiej wsadzono w nie natomiast kadrę wojskową. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zostaną oni poddani trzem lustracjom. Wszyscy oficerowie na stanowisku etatowym pułkownika, generała, komendanta wojskowej komendy uzupełnień i jego zastępcy oraz kandydaci na te etaty muszą złożyć oświadczenia o tym, czy współpracowali ze specsłużbami PRL. Za jego niezłożenie, a także za kłamstwo lustracyjne, oficer będzie musiał pożegnać się z armią. Podobny los czeka tych, którzy w terminie nie złożą (po jednorazowym upomnieniu) oświadczenia o stanie swojego majątku. Dotąd coroczną lustracją majątkową objęci byli jedynie dowódcy jednostek wojskowych, ich zastępcy i główni księgowi. Znowelizowana ustawa taki obowiązek nakłada na każdego oficera i sporą grupę podoficerów (z pionu logistyki i finansów). Wszyscy zawodowi żołnierze mają też ustawowy nakaz utrzymania odpowiedniej sprawności fizycznej. Kto nie stawi się na jej sprawdzian lub z „fizycznej lustracji” w dwóch kolejnych latach otrzyma ocenę niedostateczną, także będzie musiał rozstać się z armią.

Polityka 39.2007 (2622) z dnia 29.09.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6
Reklama