Archiwum Polityki

POLITYKA – SKOK 3:0

POLITYKA nie musi zamieszczać odpowiedzi SKOK na krytyczny wobec nich artykuł – uznał Sąd Okręgowy w Warszawie.

1.

Chodzi o opublikowany w POLITYCE w październiku ub.r. artykuł „Superkasa Stefczyka” (autorstwa Bianki Mikołajewskiej) poświęcony nieprawidłowościom w największej ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – SKOK Stefczyka. Z tą kasą związany jest szef Kasy Krajowej SKOK Grzegorz Bierecki, który wraz z wąską grupą współpracowników przejął kontrolę nad systemem kas.

SKOK od kilku lat walczy z dziennikarzami głównie na pozwy sądowe. Tak było i tym razem. Zarząd Kasy Krajowej SKOK wysłał do redakcji POLITYKI oświadczenie, w którym zarzucił tygodnikowi, że artykuł zawiera insynuacje i wskazuje na „nieznajomość elementarnych przepisów prawa” przez autorów. Tego oświadczenia POLITYKA nie zamieściła. Sąd Okręgowy w Warszawie stanął po stronie POLITYKI. Uznał, że tygodnik nie musiał zamieszczać oświadczenia, bo było – wbrew wymogom prawa prasowego – niekonkretne i nie odnosiło się merytorycznie do postawionych w tekście zarzutów i ocen. Wyrok nie jest prawomocny.

2.

W związku z tą samą publikacją Grzegorz Bierecki, Wiktor Kamiński i Lech Lamenta wytoczyli POLITYCE – każdy z osobna – proces o ochronę dóbr osobistych. Powodowie poczuli się dotknięci ujawnieniem ich imion i nazwisk w związku z toczącym się przeciwko nim postępowaniem karnym o działanie na szkodę Wielkopolskiego Banku Rolniczego. POLITYKA powoływała się na fakt, że informacja o prowadzonym postępowaniu jest powszechnie dostępna na stronach internetowych Sejmu, albowiem prokurator krajowy ujawnił ją w odpowiedzi na interpelację poselską. W poniedziałek 24 września Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał w tej sprawie wyrok: przyjmując argumentację POLITYKI oddalił wszystkie, rozpatrywane łącznie, powództwa.

Polityka 39.2007 (2622) z dnia 29.09.2007; Do i od Redakcji; s. 116
Reklama