Archiwum Polityki

Okulistka w opałach

Śląska Izba Lekarska poprosiła biegłych z Krakowa (dwóch psychiatrów i okulistę) o opinię, czy prof. Ariadna Gierek-Łapińska, światowej sławy okulistka, jest uzależniona od alkoholu w stopniu uniemożliwiającym jej wykonywanie zawodu. – O takie badania możemy zwrócić się w trzech przypadkach – mówi dr Maciej Hamankiewicz, przewodniczący Izby. – Pierwszy to niedostateczne przygotowanie do zawodu, drugi – choroba psychiczna i trzeci – uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

Polityka 29.2007 (2613) z dnia 21.07.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama