Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Gesine Schwan
politolog, rektor Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie nad Odrą, o winach Niemców:
„W relacjach między społeczeństwami nie ma czegoś takiego jak »dziedziczna wina«. Co nie zmienia historycznego faktu, że podczas II wojny światowej Niemcy popełnili ogrom zbrodni na Polakach. My, potomkowie tamtych Niemców, nie odziedziczyliśmy winy. Odziedziczyliśmy natomiast odpowiedzialność, której trzeba stawić czoło.
W tej chwili widzę niebezpieczeństwo, że skutek instrumentalizowania historii przez polskiego premiera będzie taki, iż właśnie ci Niemcy, którzy ciągle jeszcze nie dostrzegają odpowiedzialności wynikającej z tego, co działo się w latach 1933–1945, poczują się umocnieni w swojej postawie, w ich zakłamywaniu historii.

Polityka 29.2007 (2613) z dnia 21.07.2007; Opinie; s. 86
Reklama