Archiwum Polityki

Protesty pełne błędów

Wpadki z brakiem kart do głosowania i wydłużającą się ciszą wyborczą nie wpłynęły znacząco na liczbę protestów wyborczych. W tym roku Sąd Najwyższy otrzymał 105 skarg (stan na 15 listopada), z czego aż 50 oddalił z miejsca za błędy formalne lub nieprawidłową datę. Protesty można było składać tylko między ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów w Dzienniku Ustaw z 26 października a 2 listopada, kiedy upłynął siedmiodniowy okres na zgłaszanie uwag.

Dla porównania – dwa lata temu protestów było 136 i na mocy decyzji SN powtarzano nawet wybory do Senatu w okręgu częstochowskim, gdzie błędnie wydrukowano karty.

Polityka 47.2007 (2630) z dnia 24.11.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 9
Reklama