Archiwum Polityki

PIP śledzi

Inspektorzy pracy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, aby udowodnić pracodawcom łamanie prawa. Kamery wideo obserwują wejście do firmy w dzień i w nocy. Dowodem mogą też być zapisy w księdze wejść i wyjść prowadzonej przez ochronę. Jeśli w oficjalnej ewidencji pracy zapisy są inne, Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza godzinę zalogowania się pracownika w komputerze lub kasie fiskalnej – to także może być dowód, że pracował dłużej niż podaje pracodawca.

Polityka 47.2007 (2630) z dnia 24.11.2007; Rynek; s. 44
Reklama