Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Proponowana lokalizacja urządzeń amerykańskiej MD (obrony przeciwrakietowej) w Polsce i Czechach nie będzie naruszać bezpieczeństwa Rosji.
Gen. Henry „Trey” Obering
dyrektor Agencji MD

Rosja ostrzega Polskę, że może podjąć „środki przeciwdziałania” przyszłej polskiej decyzji o przyjęciu na swoje terytorium amerykańskiej instalacji. Trzygwiazdkowy generał lotnictwa Henry „Trey” Obering odwiedził Warszawę, gdzie zwrócił uwagę, że zna najważniejszych rosyjskich generałów, rozmawiał z nimi i będzie jeszcze rozmawiał. To dobrze. Warto, by w tych rozmowach osiągnął lepsze niż dotąd rezultaty. Polska nie może być – wygodnym dla obu stron – chłopcem do bicia.

 

Dzięki swej sile pomógł w odbudowaniu właściwej roli rosyjskiej Cerkwi prawosławnej w życiu kraju i jego mieszkańców.


Tak o zmarłym prezydencie Rosji Borysie Jelcynie powiedział w oficjalnym oświadczeniu rzecznik Cerkwi metropolita Kirył. Głos Cerkwi trzeba odnotować. Wśród rosyjskich ocen roli politycznej Jelcyna przeważały negatywne, społeczeństwo oceniło go niezwykle surowo, chociaż to on walnie przyczynił się do złamania komunistycznej dyktatury.

 

Nielegalni imigranci powinni ustawić się na końcu kolejki.
Rudolph Giuliani
republikański kandydat na prezydenta


10 lat temu, jeszcze jako burmistrz Nowego Jorku, Giuliani uważał, że imigranci są „duszą i sercem Ameryki”. Popierał ich starania o przyznanie obywatelstwa. Wzywał nawet do powołania agencji rządowej, która pomagałaby im. Dziś sprzeciwia się jakiejkolwiek amnestii dla nielegalnych imigrantów. Mówi nawet o konieczności wprowadzenia kar.

Polityka 19.2007 (2603) z dnia 12.05.2007; Świat; s. 54
Reklama