Archiwum Polityki

Bałtowie z bliska

Łotysze i Litwini to ostatni potomkowie plemion bałtyjskich, które przez setki lat zamieszkiwały wschodnie wybrzeża Bałtyku. Ponieważ Bałtowie długo opierali się chrystianizacji i nie znali pisma, przez wieki pojawiali się tylko we wzmiankach sąsiadów.
JR/Polityka

Na wschodnie wybrzeże Bałtyku indoeuropejscy Bałtowie przywędrowali około V w. p.n.e. ze swojej pierwotnej siedziby w dorzeczu górnej Dźwiny i górnego Dniepru. Część zasiedliła wówczas Mazury i Suwalszczyznę, a część poszła dalej na północ, zajmując tereny dzisiejszej Litwy, Łotwy i Białorusi. – Archeolodzy pojawienie się Bałtów łączą z kulturą, która na terenach dotychczas zamieszkanych przez ludność kultury łużyckiej (budowniczych Biskupina) zaczęła wznosić ziemne kurhany z kamiennymi brukami, kryjące kilka do kilkudziesięciu popielnic – mówi Grażyna Iwanowska z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, w którym niedawno otwarto wystawę „Skarby starożytnej Łotwy”.

Polityka 19.2007 (2603) z dnia 12.05.2007; Nauka; s. 86
Reklama