Archiwum Polityki

Zmarł Artur Hajnicz

Miał 87 lat. Jako redaktor naczelny „Żołnierza Wolności” w 1955 r. popadł w konflikt z marszałkiem Konstantym Rokossowskim i został usunięty z wojska. W latach 1955–1973 był dziennikarzem „Życia Warszawy”, z którego też musiał odejść z powodów politycznych, razem z zespołem „Życia i Nowoczesności”. W 1981 r. był sekretarzem redakcji „Tygodnika Solidarność”, działał w podziemnej Solidarności. Po 1989 r. zorganizował i kierował Ośrodkiem Studiów Międzynarodowych przy Senacie RP.

Polityka 19.2007 (2603) z dnia 12.05.2007; Do i od redakcji; s. 106
Reklama