Archiwum Polityki

Zasługi Mariana

Życie naszego redakcyjnego kolegi Mariana Turskiego (na fot. po lewej), obfitujące w dramatyczne wydarzenia, jest niezwykłą ilustracją historii Polski od czasów wojny do dziś. Urodzony w litewskich Druskiennikach kilkanaście lat przed tragicznym wrześniem, wojnę spędził najpierw w łódzkim getcie, gdzie uczestniczył w ruchu oporu, później w Auschwitz. Przeżył marsz śmierci do Buchenwaldu. Od paru dziesiątków lat jest dziennikarzem, kieruje działem historii w „Polityce”, działa także w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej i licznych stowarzyszeniach żydowskich.

Polityka 19.2007 (2603) z dnia 12.05.2007; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama