Archiwum Polityki

Prezydent nie kandyduje

W związku z publikacją „Wicepremier Kropiwnicki” [POLITYKA 36] prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki wydał oświadczenie: „Niniejszym oświadczam, iż nie zamierzam ubiegać się o stanowisko ani w obecnym, ani w przyszłym rządzie wyłonionym po najbliższych wyborach i nie upoważniłem nikogo do wypowiadania się w moim imieniu w tej sprawie”.

Polityka 40.2007 (2623) z dnia 06.10.2007; Listy; s. 104
Reklama