Archiwum Polityki

Kiedy świat był Gotów

Z dzikusów ćwiartujących zwłoki Goci stali się wielkimi admiratorami i krzewicielami kultury antycznej.
JR/Polityka

Święty Izydor z Sewilli, jeden z wielkich intelektualistów późnego antyku, tak pisał o Gotach: „Ludzie z natury zręczni, bystrzy umysłem, ufni w siłę sumienia, silni budową ciała, strzeliści wysokością postaci, wyróżniający się gestem i zachowaniem, dzielni w ręku, wytrzymali na rany” („Historia Gothorum”). Germanie rzeczywiście byli wyjątkowi. Ich sukcesy to nie tylko zwycięskie marsze przez Europę, zdobycie Rzymu czy zakładanie nowych państw na terenie Imperium, ale i krzewienie chrześcijaństwa oraz kultury antycznej.

Polityka 46.2007 (2629) z dnia 17.11.2007; Nauka; s. 98