Archiwum Polityki

Ostateczne zadośćuczynienie

MSWiA skończyło prace nad projektem ustawy określającej zasady zadośćuczynienia rodzinom osób, które padły ofiarą działań wojska, milicji i innych organów aparatu bezpieczeństwa podczas wystąpień wolnościowych w 1956 r. w Poznaniu, w 1970 r. na Wybrzeżu, w 1976 r. w Radomiu oraz w okresie stanu wojennego. Teraz projektem zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. IPN doliczył się 133 ofiar tych wydarzeń, a Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – 136. Małżonek ofiary, rodzice i dzieci dostaną od Skarbu Państwa po 50 tys. zł. Wnioski o wypłatę będą składane do premiera, a rozpatrzy je powołana przy nim Rada do spraw Zadośćuczynienia Rodzinom Ofiar Wystąpień Wolnościowych. Na pieniądze te nie mogą już liczyć rodziny osób, którym wcześniej przyznano renty specjalne. Otrzymają natomiast wyrównanie, jeśli kwota wypłacona im w ramach renty była niższa od przewidywanego zadośćuczynienia. MSWiA szacuje, że może się o nie ubiegać średnio po 4 członków rodzin ofiar i na wypłaty trzeba przeznaczyć ok. 27 mln zł. Przyznanie zadośćuczynienia „oznacza zaspokojenie wszelkich roszczeń odszkodowawczych tej osoby względem Skarbu Państwa z tytułu śmierci ofiar” wystąpień wolnościowych. M.H.

Polityka 48.2008 (2682) z dnia 29.11.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama