Archiwum Polityki

Na szczytach mitów

Kim dla astronomii Mikołaj Kopernik, tym dla nauk społecznych Claude Lévi-Strauss. 28 listopada uczony obchodzi 100-lecie urodzin.

Kopernik odwrócił onegdysiejszy sposób patrzenia na kosmos wstrzymując Słońce i ruszając Ziemię; Lévi-Strauss zrobił to samo odwracając nasze spojrzenie na samych siebie, co zamknąć można w uproszczonej formule: nie człowiek jest twórcą kultury, ale kultura twórczynią człowieka. Co to znaczy?

Posłużmy się przykładem kleszcza (Ixodes rutinus), tego nieszczęsnego pajęczaka, przed którym ostrzega się nas podczas wyjazdów na wakacje. Otóż postrzeganie świata przez kleszcza jest radykalnie uproszczone.

Polityka 48.2008 (2682) z dnia 29.11.2008; Nauka; s. 84