Archiwum Polityki

Uwaga na znaki

Urzędnicy resortu komunikacji twierdzą, że niska świadomość kierowców jest jedną z głównych przyczyn wypadków w Polsce. Tymczasem groźniejszy jest brak wyobraźni u samych urzędników, którzy istotne decyzje podejmowali tuż przed 1 lipca, dniem wejścia w życie wielu zmian w kodeksie drogowym.

Większość z wprowadzanych zmian (włącznie z ich terminami) przewidywało prawo o ruchu drogowym przyjęte jeszcze w 1997 r. Tymczasem wchodzące w życie rozporządzenia wykonawcze ministra transportu Tadeusza Syryjczyka (jedno wspólne z szefem MSWiA Januszem Tomaszewskim) opublikowano dopiero w Dziennikach Ustaw (nr 57 i 58) wydanych 25 i 26 czerwca br. Nie dotarły one do większości wydziałów komunikacji w ponad 400 starostwach.

Starostwa nie mają też instrukcji o obiegu dokumentów między nimi a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, która ma monopol nie tylko na druk blankietów nowych dokumentów, ale niektóre z nich będzie personifikowała (od razu wystawiała prawo jazdy dla konkretnej osoby i wysyłała jej do domu lub do starostwa). Ma to zapobiec kradzieżom blankietów dokumentów (rocznie ginie ok. 70 tys. sztuk), a gromadzona w PWPW dokumentacja posłuży do stworzenia planowanego i stale odsuwanego w przyszłość centralnego rejestru kierowców i pojazdów.

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 lipca br:

  • Przed miejscami oznakowanymi znakiem przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów oraz wspólnego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów, kierowca obowiązany jest tak zmniejszyć szybkość, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów. Jest to przepis powszechny w krajach europejskich, u nas obowiązywała zasada szczególnej ostrożności, która nie do końca była przez kierowców rozumiana.
  • Kierujący pojazdem przed wykonaniem warunkowego skrętu obowiązany jest zatrzymać się przed sygnalizatorem z "zieloną strzałką" i upewnić się, czy pieszy nie chce wkroczyć na jezdnię. Do 31 grudnia 2000 r. wszystkie tabliczki z zieloną strzałką będą wymienione na sygnalizatory świetlne.
  • Nie wolno przejeżdżać przez przejazd kolejowy ze znakiem "sygnalizacja uszkodzona" lub "rogatka uszkodzona", jeżeli nie wyda nam na to zgody uprawniona do tego osoba, np.

Polityka 28.1999 (2201) z dnia 10.07.1999; Kraj; s. 30
Reklama