Archiwum Polityki

Resort dobrych wiadomości

Dobre wiadomości to temat ważny, ale niestety zbyt słabo nagłaśniany w mediach. Umówmy się, że nawet gdy jakieś dobre wiadomości są, to podaje się je w sposób niewłaściwy, a czasem nie podaje w ogóle. Prezydent Kaczyński przyznał niedawno, że kiedy rząd jego brata miał kilka ciekawych osiągnięć w gospodarce, to TVP złośliwie je przemilczała, w wyniku czego trzeba było zwolnić odpowiedzialnego za to prezesa Wildsteina.

Prasa donosi, że nauczona przykładem prezesa Wildsteina minister zdrowia Ewa Kopacz postanowiła uporządkować problematykę dobrych wiadomości w podległym sobie resorcie, tworząc dla nich szybką ścieżkę realizacji.

Polityka 20.2008 (2654) z dnia 17.05.2008; Fusy plusy i minusy; s. 113