Archiwum Polityki

Cenzurka dla szkoły

Polska szkoła w serii egzaminów i testów oceniła swoich uczniów. Teraz będzie im wystawiać cenzurki. Zanim to zrobi, my wraz z gronem ekspertów wystawiamy cenzurkę oświacie w dziesięciu kategoriach. Wypada miernie.

Oceniała komisja egzaminacyjna w składzie: Agnieszka Kłakówna, autorka podręcznika do jęz. polskiego „To lubię”, obejmującego cały cykl edukacji; Piotr Marciszuk, szef wydawnictwa edukacyjnego Stentor; Anna Radziwiłł, wiceminister oświaty w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Marka Belki, współtwórczyni reformy programowej w latach 90.; Mirosław Sawicki, minister edukacji narodowej w latach 2004–2005; Jerzy Wiśniewski, ekspert ds.

Polityka 25.2008 (2659) z dnia 21.06.2008; Raport; s. 32