Archiwum Polityki

Wildstein słyszy głosy

Bronisław Wildstein:
„Fakty, które jaskrawo przeczyły wysuwanym oficjalnie tezom, nie powstrzymały publicystki »Polityki« Janiny Paradowskiej, która na falach TOK FM wspólnie z Izabelą Jarugą-Nowacką biadała nad oburzającym zachowaniem polskich księży, którzy doprowadzili nieletnią lubliniankę do rezygnacji z aborcji. Obie damy traktowały to zresztą jako przejaw szerszego zjawiska, jakim jest antyaborcyjna postawa Kościoła blokująca w Polsce aborcję na życzenie, która, zdaniem rozmówczyń, jest niekwestionowanym cywilizacyjnym osiągnięciem Europy”.

Polityka 25.2008 (2659) z dnia 21.06.2008; Opinie; s. 107