Archiwum Polityki

Złe wiadomości dla Niemców

W połowie marca na czele telewizyjnych „Wiadomości” stanął Krzysztof Rak, aktywny publicysta, zwolennik twardego kursu w stosunkach z Berlinem.

Nowy szef telewizyjnych „Wiadomości” poproszony o wyłożenie swego politycznego kredo odpowiada krótko: – Czytam Lelewela, uczę się od niego idealizmu. Nauczył mnie, że Dmowski nie miał racji, że nie wolno gardzić wielką polską tradycją romantyczną.

Jeszcze niedawno Rak, wspólnie z Mariuszem Muszyńskim, pisał: „W Polsce na przeszkodzie misji mediów publicznych stoi przekonanie, że powinny one być obiektywne. Nie mogą zatem służyć żadnym interesom, nawet państwowym i narodowym.

Polityka 17.2008 (2651) z dnia 26.04.2008; Ludzie; s. 98
Reklama