Archiwum Polityki

Teatralne wojny

W paru miastach trwa wojna o obsadę i zmiany na fotelach dyrektorów teatrów. Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki (zarazem prezes ZChN) na wniosek Mirosława Orzechowskiego (LPR, wiceprezydenta odpowiedzialnego za kulturę) podpisał nominację dla Grzegorza Królikiewicza na stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Nowego (zwolnione po śmierci Kazimierza Dejmka). Przeciwko tej nominacji protestuje zespół Teatru Nowego, kilku senatorów i część środowiska teatralnego. Reportaż na s. 88.

Trwa także konflikt wokół obsady fotela dyrektora teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zespół protestuje przeciwko ponownemu obsadzeniu tego stanowiska przez dawnego dyrektora Zbigniewa Rybkę. Natomiast w Poznaniu po 12 latach pracy na stanowisku dyrektora Teatru Nowego ustąpił Eugeniusz Korin. Jego następcą będzie Janusz Wiśniewski. Teatralny etat dyrektorski zwolnił się także w Tarnowie, gdzie z tego stanowiska odwołano Stanisława Świdra. Jego następcę ma wyłonić konkurs.

Polityka 7.2003 (2388) z dnia 15.02.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama