Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Dagmir Długosz (35 l.) został podsekretarzem stanu w resorcie gospodarki, pracy i polityki społecznej.

Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Śląskim, Krajową Szkołę Administracji Publicznej (jest absolwentem trzeciego rocznika KSAP i najwyżej dotąd awansowanym) oraz Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej UW.

Od 1995 r. pracował w URM i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był m.in. doradcą pełnomocnika rządu do spraw reformy zabezpieczenia społecznego, dyrektorem Departamentu Koordynacji Reform Społecznych i wicedyrektorem Departamentu Analiz Programowych. W listopadzie 2001 r. został szefem Gabinetu Politycznego ministra pracy Jerzego Hausnera. Po połączeniu resortów pracy i gospodarki Hausner wystąpił z wnioskiem do premiera o powołanie Długosza na stanowisko wiceministra w nowym resorcie. Obecnie Długosz odpowiada m.in. za dialog społeczny, spory zbiorowe, wolontariat, działalność Komisji Trójstronnej, kontakty ze związkami zawodowymi i pracodawców. Jest autorem publikacji z dziedziny zarządzania państwem i sektorem publicznym oraz polityki społecznej i regionalnej.

Dr Tadeusz Kozek

(52 l.) został podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W l. 1977–89 był pracownikiem Wydziału Elektroniki tej uczelni (jest specjalistą w dziedzinie techniki mikrofalowej i optoelektroniki). W 1990 r. został doradcą ministra edukacji, a następnie dyrektorem Biura Koordynacji Kształcenia Kadr w Fundacji Fundusz Współpracy. W 1998 r. powołany na Krajowego Koordynatora Programów Rozwoju Instytucjonalnego w UKIE, a od 1999 r. dyrektor Departamentu Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w UKIE. Jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer.

Polityka 7.2003 (2388) z dnia 15.02.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama