Archiwum Polityki

Z kulturo weselej

Czwarty odcinek naszej (Ko)lekcji Polskich Kabaretów otrzymał tytuł „Z kulturo i sztuko w XXI wiek”. Zawiera się w nim charakterystyczny dla świadomie bądź nieświadomie komicznych wypowiedzi na tematy kulturalne kontrast między treścią a formą. Mówiąc ściślej: śmiesznie jest wówczas, kiedy forma nie nadąża za treścią.

Z dźwięcznymi głoskami na końcu wyrazów (językoznawca powiedziałby – w wygłosie) poważny kłopot mieli niektórzy towarzysze partyjni, np. wywodzący się z regionu północno-wschodniego Mazowsza, którzy nawet z najwyższych trybun zjazdowych zapewniali, iż idziemy do przodu „słuszno drogo”. Co było zabawne, ale jeszcze większy efekt komiczny osiągali zabierając głos w sprawach kultury i sztuki, kiedy rozziew między podniosłością treści a trywialnością formy osiągał szczyty.

Polityka 26.2008 (2660) z dnia 28.06.2008; Kultura; s. 71
Reklama