Archiwum Polityki

Dyspensa od religii

Po wakacjach greccy uczniowie, a właściwie ich rodzice, będą mogli wystąpić o dyspensę od obowiązkowego nauczania religii w szkole podstawowej i średniej. I to bez konieczności podawania motywu oraz deklarowania własnego wyznania. Do tej pory takie zwolnienia, w praktyce trudne do otrzymania, dotyczyły tylko rodzin, które zadeklarowały, że nie należą do Kościoła prawosławnego. Wśród 11 mln ludności stanowią one około 10 proc. Zmian w prawodawstwie domagały się od lat instancje europejskie.

Polityka 33.2008 (2667) z dnia 16.08.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 11