Archiwum Polityki

Jak to sprzedać?

Załamał się plan prywatyzacji majątku narodowego. Po pierwszych 7 miesiącach przychody państwa z tego tytułu wyniosły niecałe 380 mln zł. To raptem 16,5 proc. kwoty zapisanej na ten rok w budżecie. Główny powód opóźnień to fatalna koniunktura na giełdzie, zniechęcająca do nowych emisji i wprowadzania na parkiet kolejnych spółek. Co więcej, niektóre firmy mają na tyle złe wyniki, że nie nadają się do prywatyzacji. W 2008 r. resort skarbu chce sprzedać już tylko duże pakiety warszawskiej giełdy i banku BGŻ, ale i to nie jest pewne.

Polityka 33.2008 (2667) z dnia 16.08.2008; Rynek; s. 40