Archiwum Polityki

Recepta na rozwój

Z tekstem Jacka Żakowskiego „Którędy naprzód” polemizuje Andrzej Rzońca.

Jacek Żakowski [POLITYKA 30] zestawił raport fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) o podatkach z raportem na temat kapitału społecznego, przygotowanym przez zespół ministra Michała Boniego. Z częścią jego wniosków się zgadzam, ale część wymaga uzupełnienia.

Zalecenia FOR dotyczą głównie sposobów podtrzymania szybkiego rozwoju przede wszystkim dlatego, że rozwój jest jedynym sposobem na systematyczne podnoszenie dochodów całego społeczeństwa. Po drugie, rozwój przybliża nas do ideału równości szans, bo oznacza ciągłe zmiany.

Polityka 33.2008 (2667) z dnia 16.08.2008; Ludzie; s. 93