Archiwum Polityki

Fair play po polsku

Bezpłatny dziennik „Metro” chce być głosem młodszych czytelników, ma dotrzeć do „pokolenia wyżu demograficznego”. Pokolenie to wkracza bowiem w wiek, kiedy podejmuje się poważne decyzje życiowe, trzeba je więc oświecić. Zwrot „Metra” ku młodzieży jest nie fair, ponieważ naturalnym odbiorcą gazety darmowej powinien być emeryt, rencista i w ogóle socjal, a nie członek czterech rad nadzorczych, przed którym leżą otworem gazety pełne gwiazd z kolczykami w nosie i w pępku.

Polityka 33.2008 (2667) z dnia 16.08.2008; Passent; s. 97