Archiwum Polityki

Zysk bez wyzysku

Odpowiedzialne inwestowanie – pomnażanie pieniędzy w sposób etyczny i zrównoważony – to dla jednych tylko humbug, dla innych początek nowej ery filantropii.

Andrew Carnegie (1835–1919), amerykański przemysłowiec, magnat stalowy i filantrop, powiedział kiedyś, że znacznie łatwiej jest zarobić miliony dolarów, niż je potem mądrze rozdać. Choć w swych hutach i fabrykach płacił robotnikom marne pensje, większość zarobionego majątku przekazał na cele charytatywne. Budował biblioteki i szkoły, fundował stypendia, wspierał kulturę. Przeciwstawiał się w ten sposób twierdzeniom, które legły u podstaw teorii marksistowskich i komunistycznych – że wszelki zysk wiąże się z wyzyskiem, że kapitalistyczny rozwój gospodarczy daje profity kaście ludzi uprzywilejowanych, na którą musi pracować cała rzesza robotników.

Sztuka Życia Polityka. Sztuka Życia (90140) z dnia 13.09.2008; s. 30