Archiwum Polityki

Na kłopoty dyrekcja

Sposobem na przyspieszenie budowy autostrad i innych wielkich inwestycji infrastrukturalnych ma być powołanie nowego urzędu centralnego – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Przewiduje to przyjęty przez rząd projekt ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. GDOŚ ma zacząć działać od stycznia przyszłego roku i będzie zatrudniała tysiąc osób. Zajmie się prowadzeniem postępowań dotyczących oceny oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko. Szybszym i sprawniejszym – jak obiecuje minister środowiska Maciej Nowicki, który wyliczył nawet, że procedura dziś zabierająca 300 dni, zostanie skrócona trzykrotnie.

Dokonywanie takich ocen jest wymogiem prawa unijnego i warunkiem nie tylko otrzymania dofinansowania z UE, ale w ogóle zrealizowania inwestycji. Polska otrzymała już kilka ostrzeżeń z Brukseli – za to, że nie dostosowaliśmy naszego prawa i nie stosujemy wymaganych procedur, zwłaszcza przewidujących przygotowywania kilku wariantów przebiegu szlaków komunikacyjnych i prowadzenia społecznych konsultacji. Czy nowa urzędnicza armia GDOŚ, rzucona na front budowy autostrad, przyspieszy ich powstawanie? Nie wiadomo. Na pewno nie spowolni. Bo już wolniej się nie da. (AG)

Polityka 31.2008 (2665) z dnia 02.08.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama