Archiwum Polityki

Iluzja ilorazu

Czy naprawdę mądrzejemy z pokolenia na pokolenie

Iloraz inteligencji, w skrócie IQ (od intelligence quotient), TO MIARA INTELIGENCJI, POTOCZNIE UTOŻSAMIANA Z SAMĄ INTELIGENCJĄ. W rzeczywistości wskaźnik ten wcale nie jest tożsamy z pojęciem inteligencji, które jest wieloznaczne i wykracza poza zachowania mierzone w testach. W nauce wiele miejsca poświęcono rozważaniom, na ile wyniki testów odzwierciedlają rzeczywisty poziom uzdolnień poznawczych i – co jeszcze mniej oczywiste – potrafią przewidzieć rzeczywiste sukcesy życiowe.

Ja My Oni „On a Ona" (90141) z dnia 02.08.2008; Pomocnik Psychologiczny; s. 32