Archiwum Polityki

Paderewski z Masarykiem

12 uciśnionych narodów Europy Środkowej razem w jednym państwie – tak wyglądał projekt powojennych porządków na kontynencie, zrodzony jesienią 1918 r w USA. Przypominały o nim w ubiegłym tygodniu praskie „Lidove Noviny”. 3 października 1918 r. powołana została w Filadelfii Demokratyczna Unia Środkowoeuropejska, w skład której miały wchodzić narody z rozbitych lub właśnie upadających imperiów: Rosji, Austro-Węgier i Niemiec.

Polityka 45.2008 (2679) z dnia 08.11.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 10